راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

راهنمای تهیه و شرایط ارسال نوشتار های علمی در «نشریه رهپویه ارتباطات و فرهنگ»

ساختار حداکثری مقاله شامل ارکان زیر است که در بعضی از مقالات به تناسب نوع روش کیفی یا کمی تغییر مقتضی بلامانع خواهد بود:

چکیده (انگلیسی و فارسی) /  واژگان کلیدی/  مقدمه و بیان مسئله/ اهداف و پرسش‌های تحقیق/فرضیات/ پیشینه تحقیق/ ملاحظات نظری (شامل تعریف مفاهیم و مبانی نظری) یا چارچوب نظری/ روش تحقیق/ یافته‌های تحقیق/ نتیجه‌گیری/ پیشنهادها و توصیه‌ها، یادداشت و پی نوشتها ، فهرست منابع

                                                                                  توضیحات تکمیلی و در انتهای مطالب، نمونه قابل دسترس و مورد ملاحظه نویسندگان محترم

.تعداد کلمات مقاله  می­ باید حدود 8.000  کلمه (با احتساب تمام بخش ­های مقاله) باشد.
چکیده مقاله باید شامل بیان مسأله، هدف، چگونگی پژوهش، موضوعات مقاله و یافته ­های مهم و نتیجه باشد. این بخش باید به تنهایی بیان­ کنندة تمام مقاله و به ویژه نتایج به ­دست ­آمده باشد. اندازه چکیده فارسی حداکثر 300 کلمه و چکیده انگلیسی (
Extended Abstract) حدود 500 کلمه است. چکیده فارسی و انگلیسی باید در صفحه ­ای جداگانه ارائه شوند.
مقدمه نوشتار، ارایه‌کنندة مسأله، هدف تحقیق و معرفی کلی مقاله است. 
نتیجه نوشتار باید به‌گونه‌ای منطقی و مفید که روشن‌کنندة بحث و ارایه یافته‌های تحقیق باشد، ارایه گردد. 
▪ در بخش تشکر و قدردانی، ‌راهنمایی و کمک‌های دیگران یادآوری شده و به‌طور خلاصه از آنها سپاسگزاری می‌گردد. 
پی‌نوشت‌های مقاله (اصطلاحات و معادل‌های واژه‌ها، توضیحات و غیره) می‌باید در متن به ترتیب شماره‌گذاری شده و در پایان مقاله و قبل از فهرست منابع نیز تحت عنوان پی‌نوشت‌ها گنجانده‌ شوند. 
ارجاعات مربوط به منابع، در متن و داخل پرانتز، شامل نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شماره صفحه، پس از نَقل مطلب می‌آید.
▪ فهرست منابع به ترتیب الفبایی نام خانوادگی یا نام شهرت نویسندگان در انتهای مقاله می‌آید. 
▪ ترتیب عناصر اطلاعات کتاب­ شناختی در مورد مقالات، کتب، گزارش­ ها و سایر مراجع به شرح زیر است:
▪ مقالات: نام خانوادگی و نام نویسنده مقاله (سال انتشار)، عنوان کامل مقاله، نام نشریه، جلد، شماره، شماره صفحات مقاله در نشریه.
▪ کتب: نام خانوادگی و نام نویسنده (سال انتشار)، عنوان کتاب، نام مترجم یا مصحح، نام ناشر، محل انتشار.
▪ صفحه اول مقاله باید شامل نام و نام‌خانوادگی نویسنده (نویسندگان)، عنوان (رتبه علمی)، آدرس،‌ تلفن، نمابر و 
E-mail نویسنده (نویسندگان) باشد. همچنین چنانچه مقاله مستخرج از طرح پژوهشی یا رساله باشد، عنوان طرح پژوهشی یا رساله و نام همکاران نیز در صفحه اول درج گردد. صفحه دوم باید بدون نام و مشخصات نویسنده (نویسندگان) و فقط شامل عنوان مقاله، چکیده فارسی و واژه‌های کلیدی باشد. عنوان نوشتار باید کوتاه، گویا و بیان‌کننده محتویات نوشتار باشد.
▪ واژه‌های کلیدی مربوط به متن و عنوان مقاله بلافاصله بعد از چکیده و بین 3 تا  7 کلمه نوشته شود.

▪ چنانچه مقاله‌ دارای چند نویسنده باشد، ارائه مقاله و تمام مکاتبات به صورت رفت و برگشت بین فصلنامه و  توسط نویسنده (مسئول) انجام می شود.
▪ کلیه نویسندگان ابتدا باید مقاله خود را در سامانه همانندجوی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به نشانی https://tik.irandoc.ac.ir ثبت و سپس نتیجه آن را، درصورتی‌که میزان مشابهت آن زیر ۱۰٪ (۱۰ درصد) باشد، به همراه مقاله و سایر ضمایم در سامانه نشریه بارگذاری نمایند. ایمیل نشریه:s.fa.ertebatat@gmail.com 
▪ نوشتارها و مقاله ­ها باید به صورت تایپ ­شده با نرم ­افزار (2010) Word در قطع A4 به دفتر نشریه  به نشانیrcc.soore.ac.ir ارسال شود.

▪ چنانچه مقاله ­ای خارج از ضوابط راهنمای تهیه نوشتار­های علمی نشریه به طریق مزبور باشد، قبل از ارائه به هیأت تحریریه و داوران به نویسنده برگشت­ داده خواهد شد.
▪ تأیید نهایی نوشتارها برای چاپ در نشریه پس از نظرات داوران با هیأت تحریریه نشریه است.
▪ صحت نوشتارهای علمی با نویسنده/ نویسندگان است.
▪ چاپ نوشتارهای نشریه رهپویه ارتباطات و فرهنگ دانشکده ارتباطات و فرهنگ دانشگاه سوره بدون ذکر مأخذ در نشریه ­های دیگر ممنوع است.

 نشریه رهپویه ارتباطات و فرهنگ