دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

با استعانت از خداوند متعال،مقاله هایی که در این قسمت آمده اند، مراحل داوری و اصلاحات را مطابق فرآیند مصوب نشریه طی نموده ، و در نهایت توسط سردبیرمحترم کنترل و تایید شده اند. شماره نشر این مقاله ها حسب مصوبه تحریریه تعیین و با یاری خدای متعال منتشر خواهند شد.
ارائه الگوی مدیریت بازاریابی فرهنگی با رویکرد شبکه های ارتباطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402

10.22034/rcc.2023.559944.1029

جهانبخش عنبریان؛ مجتبی شاهنوشی؛ سعید شریفی


خوانش جامعه‌شناختی تأثیر مصرف رسانه‌ای بر سبک زندگی (با تأکید بر نقش پایگاه اقتصادی- اجتماعی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1403

10.22034/rcc.2024.2020820.1097

ابراهیم طاهری؛ مهرداد نوابخش؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ محمدمهدی لبیبی


روایتگری قتل های سریالی در فیلم های سینمایی ایرانی (مطالعه موردی فیلم های سینمایی عنکبوت و طلاخون)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1403

10.22034/rcc.2024.2021989.1104

داریوش شعبان