پیام سردبیر

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 6-6


سخن سردبیر

دوره 1، شماره 3، تیر 1401، صفحه 6-6

باقر ساروخانی


نقش سبک‌های تربیتی خانواده در فرهنگ شهروندی ( مورد مطالعه: شهروندان استان لرستان)

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 31-47

ولی بهرامی؛ سید محسن موسوی؛ أمین گودرزی


تحلیل جامعه‌شناختی عدالت توزیعی فرهنگ تحقیقی در شهر اراک 1399

دوره 1، شماره 1، آذر 1400، صفحه 79-96

باقر ساروخانی؛ منصور وثوقی؛ مهدی مبارکی


تاثیر استفاده از فضای مجازی بر خشونت در زوجین

دوره 1، شماره 1، آذر 1400، صفحه 97-106

عالیه شکربیگی؛ جلال قراقوزلو؛ رقیه بهاری


تحلیل مقایسه ای گفتمان تبلیغات «شبکه یک» و «شبکه ماهواره ای جم تی وی» در حوزه بدن

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 99-116

معصومه میرزاخانی؛ حسن خجسته باقرزاده


بررسی نقش مدیریت کارکنان در بروز مشکلات اقتصادی رسانه

دوره 1، شماره 1، آذر 1400، صفحه 107-119

رویا فرامرزی؛ داود صفایی


عوامل مرتبط با مرجعیت خبری رسانه های داخلی و خارجی از دیدگاه مخاطبان

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 117-130

سید رضا نقیب السادات؛ علی اصغر کیا؛ محمد کاتبی


نمودهای مصرف‌گرایی تمایزطلبانه و نمایشی در شبکۀ اجتماعی اینستاگرام

دوره 1، شماره 3، تیر 1401، صفحه 69-86

ندا شادلو؛ حمید مسعودی؛ مرضیه امیربیک


تحلیلی جامعه شناختی اثرات مصرف شبکه‌های اجتماعی بر سلامت اجتماعی (مورد مطالعه: دختران دانش آموز پایه دهم شهر بیرجند)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1401

علیرضا قربانی؛ جعفر شهاب الملک فرد؛ نفیسه محمودی