مطالعه تاثیر آسیب‌های فضای مجازی بر نوجوانان (مطالعه کیفی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه الزهرا

2 کارشناسی ارشد مطالعات زنان، دانشگاه الزهرا

10.22034/rcc.2024.2022387.1105

چکیده

پژوهش حاضر با هدف واکاوی و مطالعه کیفی آسیب‌های فضای مجازی برای نوجوانان (دختران دانش آموزان مقاطع متوسطه اول و دوم) با رویکرد قدرت نرم انجام شده است. در این نوشتار به منظور گردآوری داده میدانی با 58 نفر از مربیان و کادر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزی (به مثابه گروهی که با نوجوانان در ارتباط‌اند) مصاحبه گروهی نیمه ساختار یافته شده است، همچنین اینکه روش نمونه گیری در این پژوهش غیر احتمالی از نوع هدفمند بوده است و فرآیند گردآوری مصاحبه هم به محض رسیدن به اشباع متوقف شده است. از مصاحبه‌های انجام شده یک مقوله‌ی هسته‌‌ای تحت عنوان آسیب‌های فضای مجازی برای نوجوانان، 5 مقول اصلی تحت عنوان اثرپذیری هویت، شخصیت و سبک زندگی از فضای مجازی، میل به هنجارشکنی، نگاه ابزاری و مادی گرایانه به بدن خود، عدم توانایی در تولید محتوا و فقدان سواد رسانه، 9 مقوله فرعی تحت عنوان الگوبرداری از چهره‌های مشهور مجازی (سلبریتی‌ها، بلاگرها، اینفلوئنسرها)، میل به نگهداری از حیوانات خانگی، اتلاف وقت در فضای مجازی، تصویرسازی کاذب از زن ایده آل، رها کردن هیجان و کسب شهرت در فضای مجازی، میل افراطی به دیده شدن، علاقه به کسب درآمد از فضای مجازی، مصرف کنندگی، آسیب‌پذیری استخراج شده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات