داوری مقالات

 

قابل توجه پژوهشگران و نویسندگان محترم که در ارتباط با فصلنامه مطالعات راهبردی ارتباطات هستند، کلیه خدمات این فصلنامه به نویسندگان محترم تا زمان اخذ مجوز علمی پژوهشی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری، به صورت رایگان می باشد. لکن پس از اخذ مجوز علمی پژوهشی به استناد بخشنامه های صادره وزارت علوم تحقیقات و فناوری، هیئت تحریریه محترم نسبت به میزان و نحوه اخذ هزینه مقالات تصمیم گیری نموده و به اطلاع نویسندگان ارجمند خواهیم رسانید. 

 

در پناه خداوند متعال باشید.