طرحواره های ذهنیت فعالین ایرانی درباره مساله راهبردی فلسطین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه امام صادق

2 استاد تمام دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران.

10.22034/rcc.2024.2018684.1092

چکیده

فلسطین یکی از مهم‌ترین مسائل منطقه خاورمیانه و جهان است که کشورهای بسیاری را به خود درگیر کرده است. جمهوری اسلامی ایران نیز گریزی از مساله فلسطین ندارد و در طول بیش از 9 دهه در معرض این مساله قرار داشته و شناختی از فلسطین در حافظه جامعه نقش بسته است. در این پژوهش در پی آن هستیم تا با کند و کاو در نوع نگاه و منظر فعالین ایرانی حوزه‌ی فلسطین با استفاده از نظریه طرحواره به فهمی از نگاه جامعه‌ی ایرانی به مساله‌ی فلسطین برسیم. روش بنیادین این مطالعه روش تحلیل مضمون است که داده‌های آن توسط مصاحبه با فعالین مردمی حوزه‌ی فلسطین گردآوری شده است. برخی از نتایج مهم به دست آمده عبارتند از: ماهیت انسانی-اسلامی فلسطین، ضرورت مبارزه مسلحانه و فشار حقوقی و دیپلماتیک بر علیه اسرائیل، این همانی جمهوری اسلامی و فلسطین، حمایت نظامی، تسلیحاتی، مدنی و سیاسی ایران از فلسطین و نماد مقاومت و شجاعت فلسطینیان در ذهنیت ایرانیان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات