نویسنده = سپیده پالیزدار
نقش فناوری‌های نوین ارتباطی در ازخودبیگانگی فرهنگی

دوره 3، شماره 3، بهمن 1402، صفحه 43-56

10.22034/rcc.2024.2008120.1068

رامین محرابیان؛ سید رضا نقیب السادات؛ سپیده پالیزدار