نویسنده = سید رضا نقیب السادات
مطالعه تطبیقی چارچوب‌بندی بصری زلزله ترکیه-سوریه در خبرگزاری‌های ایسنا و فارس در سال 1402

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22034/rcc.2024.2012665.1080

سعید مرادی؛ سعد مجاهد؛ سید رضا نقیب السادات


نقش فناوری‌های نوین ارتباطی در ازخودبیگانگی فرهنگی

دوره 3، شماره 3، بهمن 1402، صفحه 43-56

10.22034/rcc.2024.2008120.1068

رامین محرابیان؛ سید رضا نقیب السادات؛ سپیده پالیزدار