نویسنده = داود نعمتی انارکی
هوش مصنوعی و ارائه الگوی بهینه مدیریت پخش سیما

دوره 3، شماره 2، دی 1402، صفحه 55-69

10.22034/rcc.2023.2011162.1071

علی رضا توحیدی؛ داود نعمتی انارکی؛ علی اکبر فرهنگی