کلیدواژه‌ها = فضای مجازی
تاثیر استفاده از فضای مجازی بر خشونت در زوجین

دوره 1، شماره 1، آذر 1400، صفحه 97-106

10.22034/rcc.2021.248931

عالیه شکربیگی؛ جلال قراقوزلو؛ رقیه بهاری