دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

با استعانت از خداوند متعال،مقاله هایی که در این قسمت آمده اند، مراحل داوری و اصلاحات را مطابق فرآیند مصوب نشریه طی نموده ، و در نهایت توسط سردبیرمحترم کنترل و تایید شده اند. شماره نشر این مقاله ها حسب مصوبه تحریریه تعیین و با یاری خدای متعال منتشر خواهند شد.
خوانش جامعه‌شناختی تأثیر مصرف رسانه‌ای بر سبک زندگی (با تأکید بر نقش پایگاه اقتصادی- اجتماعی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1403

10.22034/rcc.2024.2020820.1097

ابراهیم طاهری؛ مهرداد نوابخش؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ محمدمهدی لبیبی


روایتگری قتل های سریالی در فیلم های سینمایی ایرانی (مطالعه موردی فیلم های سینمایی عنکبوت و طلاخون)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1403

10.22034/rcc.2024.2021989.1104

سید رضا نقیب السادات؛ علی اصغر کیا؛ حسنعلی موذن زادگان؛ داریوش شعبان


شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای روابط عمومی الکترونیک در دانشگاه از دیدگاه دانشجویان علوم ارتباطات شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1403

10.22034/rcc.2024.2021760.1102

میثم فرخی؛ زهرا کچوئیان جعفری


مدل راهبردی عوامل تولیدمحتواهای کاربران اینستاگرام دربحران های اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22034/rcc.2024.2025994.1119

محمد کمالی باغستانی؛ امیدعلی مسعودی؛ حوریه دهقان شاد


مطالعه تطبیقی چارچوب‌بندی بصری زلزله ترکیه-سوریه در خبرگزاری‌های ایسنا و فارس در سال 1402

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22034/rcc.2024.2012665.1080

سعید مرادی؛ سعد مجاهد؛ سید رضا نقیب السادات


بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتماد جوانان شهر تهران به اخبار رسانه ملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1403

10.22034/rcc.2024.2022544.1110

زینب اکبری؛ مجید رضاییان


مطالعه رابطه میان هوش اجتماعی با مصرف رسانه‌ای در میان ورزشکاران جوان شهر لنگرود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1403

10.22034/rcc.2024.2026064.1120

آمنه لطفی؛ سمیه تاجیک اسماعیلی؛ نادر صادقی لواسانی