موضوعات = ارتباطات( انسانی / رسانه)، فرهنگ
ارائه الگوی مدیریت بازاریابی فرهنگی با رویکرد شبکه های ارتباطی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402

10.22034/rcc.2023.559944.1029

جهانبخش عنبریان؛ مجتبی شاهنوشی؛ سعید شریفی


خوانش جامعه‌شناختی تأثیر مصرف رسانه‌ای بر سبک زندگی (با تأکید بر نقش پایگاه اقتصادی- اجتماعی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1403

10.22034/rcc.2024.2020820.1097

ابراهیم طاهری؛ مهرداد نوابخش؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ محمدمهدی لبیبی


روایتگری قتل های سریالی در فیلم های سینمایی ایرانی (مطالعه موردی فیلم های سینمایی عنکبوت و طلاخون)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1403

10.22034/rcc.2024.2021989.1104

سید رضا نقیب السادات؛ علی اصغر کیا؛ حسنعلی موذن زادگان؛ داریوش شعبان


شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای روابط عمومی الکترونیک در دانشگاه از دیدگاه دانشجویان علوم ارتباطات شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1403

10.22034/rcc.2024.2021760.1102

میثم فرخی؛ زهرا کچوئیان جعفری


مدل راهبردی عوامل تولیدمحتواهای کاربران اینستاگرام دربحران های اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22034/rcc.2024.2025994.1119

محمد کمالی باغستانی؛ امیدعلی مسعودی؛ حوریه دهقان شاد


مطالعه تطبیقی چارچوب‌بندی بصری زلزله ترکیه-سوریه در خبرگزاری‌های ایسنا و فارس در سال 1402

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22034/rcc.2024.2012665.1080

سعید مرادی؛ سعد مجاهد؛ سید رضا نقیب السادات


بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتماد جوانان شهر تهران به اخبار رسانه ملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1403

10.22034/rcc.2024.2022544.1110

زینب اکبری؛ مجید رضاییان


مطالعه رابطه میان هوش اجتماعی با مصرف رسانه‌ای در میان ورزشکاران جوان شهر لنگرود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1403

10.22034/rcc.2024.2026064.1120

آمنه لطفی؛ سمیه تاجیک اسماعیلی؛ نادر صادقی لواسانی


نقش سواد رسانه ای در کاهش اخبار جعلی وراهبردهای های مقابله با تهدیدات نرم رسانه های خارجی در ایران

دوره 3، شماره 4، اسفند 1402

10.22034/rcc.2024.2019697.1096

علیرضا نوش آفرین؛ افسانه مظفری؛ امیدعلی مسعودی؛ نسیم مجیدی قهرودی


نقش فناوری‌های نوین ارتباطی در ازخودبیگانگی فرهنگی

دوره 3، شماره 3، بهمن 1402، صفحه 43-56

10.22034/rcc.2024.2008120.1068

رامین محرابیان؛ سید رضا نقیب السادات؛ سپیده پالیزدار


هوش مصنوعی و ارائه الگوی بهینه مدیریت پخش سیما

دوره 3، شماره 2، دی 1402، صفحه 55-69

10.22034/rcc.2023.2011162.1071

علی رضا توحیدی؛ داود نعمتی انارکی؛ علی اکبر فرهنگی


طراحی مدل راهبردی ارتباطات اثربخش بین خانواده و مدرسه

دوره 3، شماره 2، دی 1402، صفحه 87-103

10.22034/rcc.2023.1999956.1064

بهراد منافی؛ باقر ساروخانی؛ حسین آقاجانی مرسا